Seminar Matrikulasi BPD akan diadakan pada hari Jumat, 28 Maret 2014, jam 10.30 hingga 17.00, di IES – UOB. Diharapkan SEMUA PI hadir. Kelas-kelas menarik.